บริการด้านการศึกษา

บริการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชน

สอนภาษาอังกฤษ

มีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ 50% ควบคู่กับครูชาวไทย เพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียน

สอนภาษาจีน

เป็นวิชาเสริมช่วยให้เยาวชนสามารถสื่อสารได้มากขึ้นกับชาวจีนซึ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น

สอนคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับวัย ต่อยอดใช้งานในศึกษาขั้นต่อไปได้

สอนว่ายน้ำ

พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าสังคมได้ดี

เดินทางทัศนศึกษา

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้ว เรายังจัดกิจกรรมการศึกษาพาชมนอกสถานที่เพื่อเสริมความรู้ของเยาวชนเป็นประจำ

จัดหาโภชนาการที่ดี

มีการจัดโภชนาการ อาหารที่จำเป็นเพื่อบำรุงร่างกายและสมอง ในมื้อกลางวัน อย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารล่าสุดจากทางโรงเรียนพัฒนาวิทยา

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรพีพรรณ แผนดี กล่าวยินดีต้อนร ...

Read More

SUMMER COURSE 2019

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนและประเพณีสงกรานต์ 2562

Read More

ปัจฉิม ป.6 ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษา จากการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้มอ ...

Read More

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้มอ ...

Read More

TEACHERS

STUDENTS

STUDY ROOMS