TITLE

DESCRIPTION

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นางสาวรพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ตัวแทนนักเรียน คณะครู วางพานพุ่ม เปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยแบ่งนักเรียนตามระดับชั้นเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนพัฒนาวิทยา