Blog

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Best Practice ดีเด่น ระดับปฐมวัย ของจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้นำโดย ...

Read More

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและ ...

Read More

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสื ...

Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไห ...

Read More