Blog

ประชาสัมพันธ์กำหนดการของโรงเรียน

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัด สช. โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับ ...

Read More

เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดปทุมธานี สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๔

Read More

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ ...

Read More

กิจกรรมทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มอบของรางวัลและเกี ...

Read More

กิจกรรมฐานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ระดับ ...

Read More

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวียนเทีย ...

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจี ...

Read More