Blog

รร. พัฒนาวิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์พัฒนาสู่การเรียนการสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ผ ...

Read More

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี’63 โรงเรียนพัฒนาวิทยา

Read More

สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ...

Read More

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย “ข้าวแต๋นหลากสี”

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เข ...

Read More

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนาวิทยา เป็ ...

Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จัดพิธีไหว ...

Read More

แจ้งกำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

Read More

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน…ท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DL ...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัด สช. โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ระดับประถมศึกษา)

รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับ ...

Read More

เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดปทุมธานี สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ ๔

Read More