TITLE

DESCRIPTION

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านผู้อำนวยการ นางสาว รพีพรรณ แผนดี ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565