TITLE

DESCRIPTION

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของเทศกาลวันคริสต์มาส มีกิจกรรม English Camp และการแสดงจากนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ภายในกิจกรรมยังมีการแจกของรางวัลมากมาย