TITLE

DESCRIPTION

รร. พัฒนาวิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์พัฒนาสู่การเรียนการสอน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์รพีพรรณ แผนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณาจารย์ ร่วมเข้าศึกษาการบริหารและแนวทางดำเนิน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ฯ ที่พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนจนประสบความสำเร็จ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ทวีศิลป์ อุดมรักษา หัวหน้างานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาเป็นวิทยากรบรรยายที่มาของโครงการ การบริหารและการจัดการ การบูรณาการ และแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่คณาอาจารย์โรงเรียนพัฒนาวิทยาเพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอด บรูณาการสู่การเรียนการสอนและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน ร่วมอนุรักษ์พรรณพืชในประเทศไทยสู่ความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *